GENERÁCIÓK EGYÜTT A KÖZÖSSÉGEKÉRT


A Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület 24 978 655 Ft vissza nem térítendő európai uniós
forrást nyert el az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Társadalmi szerepvállalás erősítése
a közösségek fejlesztésével” című konstrukciójából.
A „Generációk együtt a közösségekért a bácsalmási járásban” című program lehetőséget biztosít - több korosztály bevonásával – egy komplex, önkéntességen és együttműködéseken alapuló programsorozat lebonyolítására a bácsalmási járásban. A három éves megvalósítási időszakban több korosztály számára, változatos témákban zajlanak majd a közösségi rendezvények, emellett képzéseket, kiscsoportos műhelymunkákat, szakmai előadásokat is tervezünk. A projektünk célja, hogy az önkéntes tevékenységeken keresztül utat nyissunk a generációk között: a program kiemelt célcsoportjai a 60 év feletti idősödők, valamint a 14-35 éves fiatalok közösségei. A változatos programok során fontos feladatunk lesz ezen célcsoportok bevonása, aktivizálása. Ennek érdekében gazdag programkínálattal és közösségfejlesztésben jártas szakemberek bevonásával valósítjuk meg a projektet, melynek keretében 75 programon, mintegy 7500 főt érhetünk el. A program megvalósítása során szervezetünk együttműködik az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. szakembereivel, Bácsalmás Város Önkormányzatával és a járás civil szervezeteivel. A programmal egyesületünk hozzájárulhat a társadalmi együttműködés előmozdításához, és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez. Támogatjuk és segítjük a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek kisközösségeit: társadalmi, gazdasági aktivizálásukkal, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeikkel, valamint a generációk közötti együttműködéssel segíthetjük elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést. A Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület programja az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg Bácsalmáson.

a kedvezményezett neve: Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület
a projekt címe:    Generációk együtt a közösségekért a bácsalmási járásban
a szerződött támogatás összege:    24 978 655 Ft
a támogatás mértéke (%-ban): A projekt 100%-os támogatási intenzitással valósul meg
a projekt tartalmának bemutatása:   sajtóközleményből
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.01
a projekt azonosító száma:  EFOP 1.3.5.-2016-00367